Nasze cele i statut

-

NASZE CELE I STATUT

Stowarzyszenie Lokalny Ośrodek Rozwoju Doradztwa i Szkoleń działa na podstawie wpisu do KRS nr 0000306836

Stowarzyszenie LORD’S posiada:

 • Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.08/00006/2016
 • Wpis do Rejestru Agencji Zatrudnienia nr 13350
 • Zatwierdzony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej program na realizację szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej - Decyzja nr 10/2021/RZ z dnia 05-08-2021
 • W strukturach Stowarzyszenia została powołana Komisja Kwalifikacyjna nr 695 -powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 18 marca 2016 r. (aktualny akt powołania z dnia 06-05-2021)

 Dokumentem określającym działalność Stowarzyszenia LORD’S jest Statut

STATUT STOWARZYSZENIA LORD'S - tekst jednolity, zawierający zmiany uchwalone przez Walne Zebranie Członków w dniu 26 listopada 2020 r..  Treść aktualnego statutu

Cele przyświecające działaniom LORDS

Poznaj 15 wartości, którymi się kierujemy

 1. Dbanie o rozwój społeczeństwa obywatelskiego
 2. Działania na rzecz pieczy zastępczej i rodzicielstwa zastępczego
 3. Rozwiązywanie problemów społecznych i zapobieganie występowaniu patologii 
 4. Pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej  
 5. Działalność na rzecz ochrony praw kobiet    
 6. Edukacja prawna społeczności lokalnej    
 7. Działanie na rzecz rozwoju energetyki    
 8. Prowadzenie akcji charytatywnych, wolontariat i organizacja zbiórek publicznych    
 9. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych oraz osób zagrożonych utratą pracy    
 10. Przeciwdziałanie powstawaniu bezrobocia wśród osób młodych 
 11. Wsparcie w realizacji regionalnych strategii rozwoju
 12. Edukacja na temat rządowych programów pomocowych oraz projektów unijnych    
 13. Rozwój integracji między środowiskami społecznymi    
 14. Krzewienie w społeczeństwie kultury technicznej i ekologicznej, ochrony dziedzictwa przyrodniczego i poszanowania energii    
 15. Pozyskiwanie funduszy na realizację celów statutowych

Używamy plików cookie, aby poprawić Twoje doświadczenie na naszej stronie internetowej. Przeglądając tę stronę internetową, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.