Razem przywrócimy nasz region na zasłużony tron!

EGZAMINY KWALIFIKACYJNE

Prowadzimy egzaminy kwalifikacyjne w zakresie uzyskania uprawnień energetycznych (eksploatacja i dozór)

SZKOLENIA I DORADZTWO

Organizujemy szkolenia stacjonarne, online oraz wyjazdowe

DZIAŁANIA CHARYTATYWNE

Organizujemy akcje charytatywne dla potrzebujących

Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie LORD’S działa na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego, wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem oraz instytucji ich wspierających. Nasz zespół tworzą doświadczeni trenerzy, dla których ważny jest lokalny rozwój i z pełnym zaangażowaniem podchodzą do każdej realizowanej usługi. W swojej ofercie posiadamy szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej zawodowej i niezawodowej, a także z obszaru profilaktyki uzależnień, z zakresu pracy opiekuńczo - wychowawczej i wsparcia psychologiczno - pedagogicznego.

Nieprzerwanie działamy na rzecz gospodarki energetycznej w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania paliw i energii we wszystkich postaciach oraz eksploatacji urządzeń instalacji i sieci energetycznych. Propagujemy najlepsze rozwiązania techniczne w zakresie racjonalnego i oszczędnego gospodarowania energią i paliwami oraz rozwiązań energetyczne służące ochronie środowiska w szczególności OZE.

Przy Stowarzyszeniu działa Komisja Kwalifikacyjna nr 695 powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki upoważniona do stwierdzenia kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.

Używamy plików cookie, aby poprawić Twoje doświadczenie na naszej stronie internetowej. Przeglądając tę stronę internetową, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.