Razem przywrócimy nasz region na zasłużony tron!

DZIAŁANIA CHARYTATYWNE

Organizujemy akcje charytatywne dla potrzebujących

SZKOLENIA I DORADZTWO

Organizujemy szkolenia stacjonarne, online oraz wyjazdowe

EGZAMINY KWALIFIKACYJNE

Prowadzimy egzaminy kwalifikacyjne w zakresie uzyskania uprawnień energetycznych (eksploatacja i dozór)

Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie LORD’S działa na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego, wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem oraz instytucji ich wspierających. Nasz zespół tworzą doświadczeni trenerzy, dla których ważny jest lokalny rozwój i z pełnym zaangażowaniem podchodzą do każdej realizowanej usługi. W swojej ofercie posiadamy szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej zawodowej i niezawodowej, a także z obszaru profilaktyki uzależnień, z zakresu pracy opiekuńczo - wychowawczej i wsparcia psychologiczno - pedagogicznego.

Nieprzerwanie działamy na rzecz gospodarki energetycznej w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania paliw i energii we wszystkich postaciach oraz eksploatacji urządzeń instalacji i sieci energetycznych. Propagujemy najlepsze rozwiązania techniczne w zakresie racjonalnego i oszczędnego gospodarowania energią i paliwami oraz rozwiązań energetyczne służące ochronie środowiska w szczególności OZE.

Przy Stowarzyszeniu działa Komisja Kwalifikacyjna nr 695 powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki upoważniona do stwierdzenia kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.

Używamy plików cookie, aby poprawić Twoje doświadczenie na naszej stronie internetowej. Przeglądając tę stronę internetową, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.